DİYARBAKIR İL MEM ARGE

Diyarbakır STEM Merkezi ve Tasarım Beceri Atölyeleri

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2019 yılı  Sosyal Destek Güdümlü Programlarına (SODES Güdümlü) sunulan bu proje kapsamında;  ilimizde STEM Koordinasyon Merkezi ve bu merkezden koordine edilecek 17 ilçeden birer okula farklı türlerde Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca kabul edilen projemiz için süreç başlamıştır.
Diyarbakır STEM Merkezi ve Tasarım Beceri Atölyeleri

Günümüzdeki teknolojide ilerlemeyi amaçlayan birçok ülkede robotik, matematiksel modelleme, programlama, proje tabanlı öğrenme yöntemi kullanılarak, teknoloji ve mühendislik bilgi ve becerilerinin entegre edilmesiyle STEM alan dersleri 21. yüzyıl öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe ulaşılmaya çalışılmaktadır.Teknolojik araç ve gereçlerin ders içeriğine yeterince bütünleştirilememesi, ders kitaplarında yer alan etkinliklerin sınıf ortamında uygulanması için gerekli malzemelerin tedarik edilememesi, öğrencilerin gerçek dünya problemlerini somutlaşmadığı için algılayamamaları gibi sorunlara çözüm getirmek amacıyla gerçeğine uygun olarak yapılan modellemeler her koşuldaki sınıf ortamına rahatlıkla getirilebilecek eğitim materyalleri, bu materyalleri kullanabilecek, derse entegre edebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi ve kademeli olarak il genelindeki tüm öğretmenlere bu yeterliliğin kazandırılması gerekmektedir.

          Bu amaçla ülkemizde STEM eğitimi için ilk olarak 2015-2019 Stratejik Planında STEM'in güçlendirilmesine yönelik bazı amaçlar bulunmaktadır. Hemen sonrasında 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığımızın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından STEM Eğitim Raporu hazırlanmıştır. Bu raporda STEM eğitimleri ve STEM Merkezlerinin kurulmasının öneminden bahsedilmiştir.

            İlimizde ise detaylı bir fizibilite çalışması yapılarak kurulacak olan STEM Merkezinin üstleneceği görevler; STEM eğitiminin mevcut eğitim sistemine entegrasyonu için araştırmalar yapmak, öğretmenlerin STEM eğitimiyle ilgili mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamak, 17 ilçede kurulacak tasarım-beceri atölyelerinde yürütülecek faaliyetleri koordine etmek ve bu okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik eğitici eğitimleri vermektir. Aynı zamanda Bakanlığımız tarafından 2023 Eğitim Vizyonunda her okulda en az bir tasarım-beceri atölyesi kurulması hedeflenmiş ve bu projemizle bu konuda önemli bir adım atılmıştır. Bu atölyelerin kurulum süreci ve okulların eğitim kalitesine sağlayacağı katkı ilimizde bulunan diğer okullar için de ilham kaynağı olacaktır.

Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı / Eski Eğitim Fakültesi / Yenişehir / Diyarbakır - 0412 322 2235 / 0412 322 2236

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.